Lễ khai mạc khóa tập huấn kỹ năng Truyền Thông Phật Giáo – Nghiệp Vụ Thư Ký

1206

 

Lễ khai mạc khóa tập huấn kỹ năng Truyền Thông Phật Giáo – Nghiệp Vụ Thư Ký