Lễ trì bình khất thực kết thúc tuần lễ Kiết đông “Thất nhựt giáo giới”

1344

Sáng 3-12, hơn 100 tăng, ni trụ trì tham dự khóa kiết đông “Thất nhựt giáo giới” PL.2559 – DL.2015 đã thực hiện nghi thức trì bình khất thực và kết thúc viên mãn khóa kiết đông.

Xuất phát từ chùa Kiên Tân (TT.Tân Hiệp), đoàn khất thực đi qua khu trung tâm thương mại huyện Tân Hiệp và kết thúc tại chùa Giác Lâm. Hàng trăm phật tử đứng đợi sẵn bên đường thành kính cúng dường tịnh vật đến chư Tôn đức tăng, ni.

Nghi thức khất thực là một cách hành trì quan trọng từ thời Đức Phật tại thế. Khất thực là phương cách có thể đem lại nhiều lợi lạc thiết thực cho vị khất sĩ cũng như Phật tử cúng dường; là cách truyền bá và duy trì Phật pháp hiệu quả thông qua hình ảnh tăng đoàn hành khất.

Đoàn khất thực được sự hỗ trợ về giao thông của lực lượng CSGT huyện Tân Hiệp

Thích Tuệ Tánh