Malaysia: Hội Thân hữu Phật bảo được tài trợ xây cơ sở mới

444

Nằm trong chương trình từ thiện của mình, tổ chức Dijaya Tropicana Foundation đã tặng 50.000 đô la Malaysia cho Hội Thân hữu Phật bảo Malaysia (BGF)

Nằm trong chương trình từ thiện của mình, tổ chức Dijaya Tropicana Foundation đã tặng 50.000 đô la Malaysia cho Hội Thân hữu Phật bảo Malaysia (BGF) – ảnh.

Khoản tiền này nhằm mục đích hỗ trợ BGF trong việc xây dựng mới trụ sở làm việc.

Phó Giám đốc điều hành tổng công ty Dijaya Bhd, Dickson Tan, nói: "Công ty rất vui lòng được góp phần trong mục tiêu hướng tới xây dựng một xã hội đa sắc tộc, đa tôn giáo của Malaysia".

Hội Thân hữu Phật bảo là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ được thành lập vào năm 1989 nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo và để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng sinh.

Từ đầu từ năm nay, BGF đã bắt tay vào chương trình gây quỹ nhằm huy động vốn xây dựng trụ sở làm việc mới.

Trụ sở mới sẽ nâng cấp cơ sở vật chất nhằm tiến tới một cộng đồng Phật giáo rộng lớn hơn với các chương trình đào tạo, giáo dục và phát triển cho tất cả các nhóm tuổi.

Văn Công Hưng (Theo The Star Online)

(Giác Ngộ Online)