Mười nghìn ngọn nến được thắp trong Đại lễ cầu siêu tại nhà tù Lao Bảo

486

Tối 1-10, tại Khu di tích lịch sử Nhà đày Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại Lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Tối 1-10, tại Khu di tích lịch sử Nhà đày Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại Lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Mười nghìn ngọn nến đã được thắp trong Đại lễ cầu siêu tại nhà tù Lao Bảo

Trong suốt 40 năm, Nhà đày Lao Bảo đã giam cầm hàng ngàn chiến sỹ cộng sản và những nguời yêu nuớc tham gia các phong trào chống thực dân Pháp xâm lược. Nhiều người trong số họ đã hy sinh tại nhà tù nổi tiếng tàn bạo này.

Bằng nghi thức Phật giáo trang trọng, Đại Lễ cầu siêu tưởng niệm đã diễn ra thiêng liêng và xúc động. Mười nghìn ngọn nến được thắp sáng, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu và anh dũng hi sinh trên mảnh đất Hướng Hóa anh hùng. 

Tin, ảnh: Công Sang (Báo QĐND)