Một tuần tập trung thảo luận góp ý xây dựng văn kiện Đại Hội Phật giáo tỉnh

697

 

Kênh giảng pháp Truyền hình trực tiếp
FB: www.facebook.com/chuaphatquangkg

Website:www.phatgiaokiengiang.com
Thỉnh thuyết giảng liên hệ: 0913392105 (Đại Đức Tuệ Giải) 0944996610 (Đại Đức. Minh Khải)