Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 10-12-2013

471

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 10-12-2013.

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 10-12-2013 (nguồn: phatgiao.org.vn)

{moseasymedia media=http://phatgiao.org.vn/Images/VideoClip/20131211/23fa22d5-ea7c-4eac-83d1-dc994e5f19a5.flv autostart=false image=/images/stories/ngayanvien.jpg}