Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 16-10-2013

471

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 16-10-2013.

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 16-10-2013 (nguồn: phatgiao.org.vn)

{moseasymedia media=http://phatgiao.org.vn/Images/VideoClip/20131017/fc39ccaa-4cdf-490c-ad05-769b5116985e.flv autostart=false image=/images/stories/ngayanvien.jpg}