Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 17-10-2013

461

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 17-10-2013.

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 17-10-2013 (nguồn: phatgiao.org.vn)

{moseasymedia media=http://phatgiao.org.vn/Images/VideoClip/20131018/f9e6be05-c184-45df-a6da-23fb035b16ac.flv autostart=false image=/images/stories/ngayanvien.jpg}