Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 21-11-2013

420

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 21-11-2013.

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 21-11-2013 (nguồn: phatgiao.org.vn)

{moseasymedia media=http://phatgiao.org.vn/Images/VideoClip/20131122/b3aad9f6-dbbe-4e45-bebd-f6b8a0a55bc5.flv autostart=false image=/images/stories/ngayanvien.jpg}