Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 23-11-2013

451

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 23-11-2013.

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 23-11-2013 (nguồn: phatgiao.org.vn)

{moseasymedia media=http://phatgiao.org.vn/Images/VideoClip/20131125/fcafc087-b39e-48c5-b082-35539a94fe19.flv autostart=false image=/images/stories/ngayanvien.jpg}