Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 24-9-2013

378

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 24-9-2013.

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 24-9-2013 (nguồn: phatgiao.org.vn)

{moseasymedia media=http://phatgiao.org.vn/Images/VideoClip/20130925/5246db72-ff8e-4a8a-8e14-801c93204615.flv autostart=false image=/images/stories/ngayanvien.jpg}