Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 26-9-2013

438

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 26-9-2013.

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 26-9-2013 (nguồn: phatgiao.org.vn)

{moseasymedia media=http://phatgiao.org.vn/Images/VideoClip/20130927/cf7c2c04-92de-457e-bc80-8ebb1161d0fc.flv autostart=false image=/images/stories/ngayanvien.jpg}