Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 4-11-2013

548

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 4-11-2013.

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 4-11-2013 (nguồn: phatgiao.org.vn)

{moseasymedia media=http://phatgiao.org.vn/Images/VideoClip/20131105/55121a4a-3051-424f-b642-b2a7c65cf8c7.flv autostart=false image=/images/stories/ngayanvien.jpg}