Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 6-12-2013

434

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 6-12-2013.

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 6-12-2013 (nguồn: phatgiao.org.vn)

{moseasymedia media=http://phatgiao.org.vn/Images/VideoClip/20131207/8fd68080-5646-499f-9197-f142f0fdf94c.flv autostart=false image=/images/stories/ngayanvien.jpg}