Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 9-12-2013

451

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 9-12-2013.

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 9-12-2013 (nguồn: phatgiao.org.vn)

{moseasymedia media=http://phatgiao.org.vn/Images/VideoClip/20131210/4a6e3527-5693-4079-99cc-f2a8055e7c2a.flv autostart=false image=/images/stories/ngayanvien.jpg}