Nghị quyết Hội nghị mở rộng Ban thường trực HĐTS GHPGVN

503

Hội nghị mở rộng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tiến hành ngày 11 tháng 9 năm 2014 tại Văn phòng Thường trực Phía Nam – Thiền viện Quảng Đức.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————–

Số: 279 /NQ/HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ MỞ RỘNG BAN THƯỜNG TRỰC
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Hội nghị mở rộng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tiến hành ngày 11 tháng 9 năm 2014 tại Văn phòng Thường trực Phía Nam – Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện suy cử bổ sung các chức danh đã bị khuyết, đồng thời kiện toàn, củng cố nhân sự cho hết nhiệm kỳ, đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017).

Hội nghị diễn ra dưới sự chứng minh tối cao của Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Hòa thượng Dương Nhơn – Phó Pháp chủ; Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Hòa thượng Thích Hiển Tu – Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh cùng Quý Hòa thượng Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; dưới sự chủ trì của Quý Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; các Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chủ tọa đoàn.

Hội nghị được hân hạnh đón tiếp Ông Hà Ngọc Anh – Phó ban Dân vận Trung ương; Ông Bùi Thanh Hà – Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến dự và phát biểu ý kiến với Hội nghị.

Tại Hội nghị, trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, sau khi nghe báo cáo V/v khuyết vị chức danh Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII và hoán chuyển, bổ sung một số chức danh trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự theo thông báo số 07 của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh ngày 26/7/2014 do Ban Thư ký trình bày và những ý kiến phát biểu của Quý Đại biểu Ban Thường trực, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị, đạo từ của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Hội nghị đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1.Hội nghị nhất trí suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đảm nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 – 2017).

2.Hội nghị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đối với Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

3.Hội nghị nhất trí suy cử Hòa thượng Thích Thiện Pháp đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 – 2017).

4.Hội nghị nhất trí suy cử Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Thượng tọa Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Thanh Quyết đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

5.Hội nghị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN đối với Hòa thượng Thích Thiện Pháp và Thượng tọa Thích Đức Thiện.

6.Hội nghị nhất trí suy cử Thượng tọa Thích Đức Thiện đảm nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thiện Thống, Thượng tọa Thích Thanh Điện đảm nhận chức vụ Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, kiêm Chánh Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN.

7.Giao Ban Thư ký và Văn phòng Trung ương Giáo hội hoàn chỉnh các văn bản có liên quan đến Hội nghị để phổ biến, thi hành và hoàn thiện thành phần Ban Thư ký, Văn phòng Hội đồng Trị sự trình Hội nghị Thường niên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cuối năm 2014 thông qua.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết này vào lúc 10giờ00 ngày 11 tháng 9 năm 2014 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ và nhất trí.

                                                                                           TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

                                                                                             Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN