Phật giáo huyện Giồng Riềng tổ chức đại hội nhiệm kỳ VI

4895

Gần 250 Đại Biểu Tăng Ni ,tín đồ Phật Tử và khách mời đã vân tập tham dự, Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo huyện Giồng Riềng Lần Thứ VI nhiệm ký 2016 – 2021, được tổ chức trang nghiêm trọng thể , khai mạc tại Giảng đường Chùa Phước Hưng xã Thạnh Phước huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang ,sáng ngày 26 tháng 6 năm 2016 .Quang lâm chứng minh Đại Hội có HT Thích Huyền Thông UV.HĐTS.TW , Phó Trưởng Ban Thường Trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang.HT Danh Đổng UVTT.TW,Phó trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.TT Thích Minh Nhẫn UV.HĐTS.TW,Phó Ban Hoằng Pháp TW,Phó Ban kiêm Chánh Thư Ký BTS,GHPGVN tỉnh Kiên Giang.TT Danh Dổ Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện ,ĐĐ Thích Thiện Hải Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện cùng Chư Tôn Đức Tăng trong BTS nhiệm kỳ V chứng dự bàn Chủ Tọa Đoàn , ngoài ra còn có Chư Tôn Đức Tăng Ni Trưởng ,Phó BTS , Chư Tôn Đức Tăng Ni Trụ Trì tòng lâm,Tự Viện ,Tịnh Xá ,nhân sĩ trí thức và Phật tử tiêu biểu trong huyện và tỉnh Kiên Giang.

Lãnh đạo cơ quan chức năng chính quyền có các ông Danh Lắm Phó Ban Tôn Giáo tỉnh Kiên Giang,ông Châu Minh Chiến UVThường Vụ huyện Ủy Trưởng Ban Dân Vận huyện Giồng Riềng,bà Nguyễn Hồng Cúc huyện Ủy Viên,Chủ Tịch UBMTTQVN huyện,ông Nguyễn Chí Thiện Phó Trưởng Phòng Nội Vụ huyện Giồng Riềng cùng Lãnh đạo đại diện các Phòng,Ban đoàn thể và chính quyền địa phương. Sau phần nghi thức trang trọng,tại Đại Hội,Thượng Tọa Danh Dổ.Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo huyện,Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội đọc diễn văn khai mạc,Đại Đức Thích Thiện Hải Phó Trưởng Ban Trị Sự tuyên đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2011- 2016). Theo đó, toàn huyện Giồng Riềng hiện có 30 ngôi Tự Viện,với 204 Tăng, Ni sinh hoạt tu tập,trong đó Phật Giáo Nam Tông có 14 Chùa.13 Tự Viện Bắc Tông và 3 Tịnh Xá,trong nhiệm kỳ qua, công tác đạo tạo đội ngũ kế thừa cho huyện nhà, được xem là I trong những Phật sư trọng tâm của Phật Giáo huyện Giồng Riềng. Qua đó. Hiện nay có IX vị đang theo học lớp cử nhân ngành Tôn học,hệ vừa làm vừa học và có IV vị Bắc Tông đang học cử nhân quản trị giáo dục EDS tại malaysia, hiện nay có II đã tốt nghiệp I Cử Nhân triết Học & I Tiến Sĩ tại Ấn Độ, công tác Hoằng Pháp nghi lễ, hướng dẫn Tăng Ni phật tử tu học,nhiệm kỳ qua,BTS Phật Giáo huyện Giồng Riềng ,thường xuyên chỉ đạo cho các Tự Viện, tổ chức mở các khóa tu thọ bát quan trai giới,thiền thất ,niệm Phật ,khóa tu I ngày An Lạc định kỳ hàng tháng,mổi Chùa có từ 50 đến 200 Phật Tử thường xuyên vân tập tu học,công tác TTXH,đền ơn đáp nghĩa,xóa đói giảm nghèo trong nhiệm kỳ 2011-2016 BTS Phật Giáo huyện đã tổ chức vận động xây được 24 cây cầu bê tông,cất 29 căn nhà Đại Đoàn kết,khoan được 25 cây nước, hổ trợ sửa lại 17 căn nhà bị tốc mái,kết hợp cùng chính quyền sở tại làm lộ giao thông nông thôn,tổng trị giá thực hiện công tác TTXH nhiệm kỳ qua đạt 34.375.146.000$. Dịp này . Thường Trực BTS.GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã tặng bằng tuyên dương công đức,và nhiều lẳng hoa, phần quà do từ các BTS , Chính Quyền các cấp huyện,tỉnh tặng chúc mừng, Đại Hội cũng được nghe đại diện Phật Giáo Nam Tông trình bày tham luận. Do có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sư huyện nhà.Tại Đại Hội. UBND huyện đã tặng giấy khen cho 21 tập thể và 12 cá,đá có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua, Sau khi BTS nhiệm kỳ V ,tuyên bố mãn nhiệm, thông qua Đại Hội. TT Danh Dổ Trưởng Ban Trị Sự ,thay mặt Tiểu ban nhân sự Đại Hội thông qua danh sách dự kiến suy cử tân BTS nhiệm kỳ VI. Toàn thể Đại Hội đã thống nhất thông qua danh sách và biểu quyết 100% ,tại Đại Hội tân BTS.GHPGVN huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã ra mắt gồm 17 thành viên, do TT Danh Dổ tiếp tục được Đại Hội tín nhiệm,suy cử vào chức vụ Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo huyện Giồng Riềng. Phát biểu tại Đại Hội,ông Châu Minh Chiến Ủy Viên Ban Thường Vụ,Trưởng Ban Dân Vận huyện Giồng Riềng,chúc mừng sự thành công của Đại Hội,đồng thời ghi nhận và biểu dương, những đóng góp có hiệu quả trong nhiệm kỳ qua ,cho sự nghiệp đoàn kết tôn giáo,vì sự phát triển xã hội,xóa đói giảm nghèo,góp phần xây dựng đời sống đạo đức của huyện nhà ,mong rằng trong nhiệm kỳ tới tân BTS tiếp tục phát huy những thành tựu Phật sự đã đạt được ,góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt công tác TTXH, đền ơn đáp nghĩa,xây dựng nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo Đại Hội. TT Thích Minh Nhẫn thay mặt BTS Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, ghi nhận và tán thán công đức những thành tựu Phật sự đạt được trong nhiệm kỳ qua,đồng thời biểu dương khen ngợi sự phối hợp hữu hiệu giữa Phòng Nội Vụ huyện và BTS Phật Giáo huyện Giồng Riềng trong nhiệm kỳ qua ,đồng thời tin tưởng trong nhiệm kỳ tới sự phối hợp có hiệu quả này tiếp tục được vận hành phát huy. Theo đó.Thượng Tọa cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế ,mà tới đây tân BTS nhiệm ky VI cần cố gắng khắc phục, I là, chủ động phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp hài hòa giữa các Tôn Giáo bạn ,kết hợp cùng chính quyền sở tại xây dựng thành công khối đại đoàn kết toàn dân tộc,chủ động ngăn ngừa những phần tử xấu, lợi dụng tôn giáo để trục lợi cá nhân,đấu tranh ngăn chặn những kẻ khích động lợi dụng tôn giáo tuyên truyền xuyên tạc chính sách nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc . II là, thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong Tăng Ni và bà con phật tử, những đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước ,đến với bà con tín đồ Phật tử vùng sâu vùng xa ,nhất là về Pháp lệnh tín ngưỡng và nghị định 92 về tôn giáo dân tộc trong tình hình mới. III là .tiếp tục kết hợp cùng chính quyền cơ sở và tín đồ Phật tư, vận động có hiệu qua công tác từ thiện ,an sinh xã hội ,góp phần thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo tại địa phương với truyền thống Từ Bi -Trí Tuệ ,Vô Ngã -Vị Tha của Đạo Phật.tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2016-2021 Phật Giáo huyện Giồng Riềng sẽ có nhiều thuận lợi trong công tác hoằng pháp lợi sanh,phụng sự Đạo Pháp và phục vụ Dân Tộc. Dịp này.HT Danh Đổng thay mặt Giáo Hội tỉnh đã tặng bức trướng chúc mừng sự thành công của Đại Hội.

Thay mặt lãnh đạo Giáo Hội tỉnh Kiên Giang HT Thích Huyền Thông ban đạo từ khuyến tấn, đồng thời tin tưởng tân BTS nhiệm kỳ VI ,sẽ luôn hoàn thành các mặt công tác Phật sự đã đề ra,kết hợp cùng chính quyền địa phương ,tuyên truyền cho bà con Phật tử trong cộng đồng dân cư, về lợi ích bảo vệ môi trường,bài trừ mê tín dị đoan,tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh tốt đời đẹp đạo.

Nghị quyết Đại Hội gồm IV điểm ,đã được ĐĐ Thích Minh Kiên Chánh Thư Ký BTS huyện tuyên đọc với các nhiệm vụ trong tâm,đã được toàn thể Đại Biểu nhất trí thông qua trong niềm tin giữa “Đạo Pháp- Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hôi.

Lời phát biểu tri ân của Đại Đức Thích Thiện Hải, đã kết thúc thành công viên mãn ,buổi Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo huyện Giồng Riềng lần thứ VI nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

18

12

14

15

17

16

Tin, ảnh: Thiện Trường