Phật Giáo Kiên Giang : Khóa kiết đông Thất Nhựt Giáo Giới 2017

912

Phật Giáo Kiên Giang : Tuần lễ kiết đông – Thất Nhựt Giáo Giới năm 2017 tổ chức tại Chùa Phật Quang TP Rạch Giá, tỉnh kiên Giang