Phản ảnh thông tin không chính xác trên báo Người cao tuổi

676

Ngay sau khi bài báo "Viết tiếp bài "Tu sĩ coi thường pháp luật”: Thấy gì từ "Thông điệp” của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trụ trì chùa Minh Đạo” được đăng tải trên báo Người Cao Tuổi số 120 (1437) ra ngày 29/7/2014, nhiều Tăng Ni, Phật tử phản ảnh rất gay gắt về không trung thực, khách quan, mang tính thổi phồng sự việc của tác giả Thành Nguyên.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
——————
Số : 230/CV.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

V/v phản ảnh thông tin đăng tải của Báo Người Cao Tuổi số 120 (1437) ra ngày 29/7/2014

Kính gởi:

Ông Kim Quốc Hoa
Tổng Biên tập Báo Người Cao Tuổi

Ngay sau khi bài báo "Viết tiếp bài "Tu sĩ coi thường pháp luật”: Thấy gì từ "Thông điệp” của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trụ trì chùa Minh Đạo” được đăng tải trên báo Người Cao Tuổi số 120 (1437) ra ngày 29/7/2014, nhiều Tăng Ni, Phật tử phản ảnh rất gay gắt về không trung thực, khách quan, mang tính thổi phồng sự việc của tác giả Thành Nguyên.

Đối với thông tin được đăng tải trên báo Người Cao Tuổi số 120 (1437) ra ngày 29/7/2014 và một vài vấn đề có liên quan đến cá nhân Tu sĩ Thích Thiện Minh (tên khai sinh Lê Tấn Bửu), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự – Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN có ý kiến như sau:

1. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự – Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN xin trân trọng cám ơn những thông tin mà báo Người Cao Tuổi số đã đăng tải.

2. Giáo hội đã nhận được đơn thư phản ảnh của một số người dân gọi là Phật tử phản ảnh một vài vấn đề có liên quan đến cá nhân Tu sĩ Thích Thiện Minh (tên khai sinh Lê Tấn Bửu). Vấn đề của cá nhân, khi giải quyết phải trên cơ sở pháp luật và giáo luật Phật giáo:

a. Một số Phật tử cung cấp thông tin sai trái của cá nhân Tu sĩ Thích thiện Minh, nhưng họ không cung cấp địa chỉ cư trú cụ thể để chịu trách nhiệm pháp lý, khi Giáo hội tiến hành giải quyết. Thông tin về chat mail của Tu sĩ Thích Thiện Minh chưa đủ cơ sở pháp lý để xử lý triệt để vấn đề sai trái được nêu.

b. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn vừa là Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, trụ trì chùa Minh Đạo đã giải quyết bước đầu: không cho Tu sĩ Thích Thiện Minh ở chùa Minh Đạo (số 12/3B đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) và theo hầu cận Hòa thượng nữa là việc làm phù hợp với đạo lý Việt Nam, không có biểu hiện sự bao che. Thậm chí pháp luật Nhà nước còn có chính sách khoan hồng để người phạm pháp làm lại cuộc đời.

c. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã báo cáo vụ việc với Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội và Văn phòng đã phân công cán bộ thu thập thông tin pháp lý đối với vấn đề liên quan, nếu sau khi có đầy đủ cơ sở pháp lý, sẽ xử lý dứt điểm, không dung túng cho những sai trái của cá nhân.

3. Tác giả Thành Nguyên nêu: "Thông điệp” của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có nội dung mâu thuẫn” được đăng tải trên báo Người Cao Tuổi số 120 (1437) ra ngày 29/7/2014, gồm 03 (ba) vấn đề đã gây bức xúc trong Tăng Ni, Phật tử khi xem báo, vì những thông tin này không khách quan, không mang tính định hướng dư luận mà mang tính áp đặt và thổi phồng sự việc:

a.Tác giả Thành Nguyên viện dẫn điều 41 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương là không đúng với tình hình thực tế trong xã hội, trong nội bộ của một cơ sở Tôn giáo. Bởi lẽ, trong gia đình con cái đủ tuổi trưởng thành vi phạm pháp luật, thì người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật; đối với cơ sở tôn giáo cũng không phải là một ngoại lệ đặc biệt để trụ trì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi vi phạm giáo luật Phật giáo và pháp luật Nhà nước. Nếu những hành vi vi phạm giáo luật và pháp luật của cá nhân Tu sĩ Thích Thiện Minh có đầy đủ chứng cứ pháp lý, thì đương sự phải chịu sự chế tài của Giáo hội và pháp luật. Hành vi xây dựng trái phép của Tu sĩ Thích Thiện Minh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, tùy mức độ vi phạm đương sự bị chế tài theo pháp luật. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn không có bất kỳ ý kiến nào can thiệp để làm giảm nhẹ hành vi vi phạm đó. Cho nên nói rằng vi phạm của cá nhân để quy kết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn vi phạm điều 41 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương là không chính xác.

b.Pháp luật Nhà nước còn có chính sách nhân đạo, khoan hồng để người phạm tội hoàn lương, làm lại cuộc đời, đó là đạo lý của dân tộc Việt Nam. Pháp luật còn như thế, huống hồ Hòa thượng Thích Thiện Nhơn là một Giáo phẩm cấp cao của GHPGVN, khi giải quyết việc không cho Tu sĩ Thích Thiện Minh ở chùa Minh Đạo và theo hầu cận Hòa thượng nữa, về quê để tiếp tục tu hành là phù hợp với đạo lý dân tộc Việt Nam và đạo lý Phật giáo, mở ra một hướng đi để Tu sĩ Thích Thiện Minh sửa chữa những lỗi lầm. Nói như tác giả Thành Nguyên và báo Người Cao Tuổi, một người phạm tội sẽ không được hoàn lương, không được làm lại cuộc đời. Như vậy hàng năm vào ngày Quốc khánh, Tết Cổ truyền dân tộc, Nhà nước đặc xá hàng ngàn phạm nhân là đúng hay sai?

Nếu sau khi rời chùa Minh Đạo, Tu sĩ Thích Thiện Minh không chịu sửa chữa sai trái, đương sự phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đây cũng là hình thức tăng nặng hình phạt khi chứng cứ được thu thập đầy đủ để Giáo hội xử lý theo giáo luật. Đối với vi phạm về xây dựng tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn không có bất kỳ động thái can thiệp vào sự sai trái này, cho nên không thể quy kết có sự mâu thuẫn trong việc giải quyết nội bộ chùa Minh Đạo của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và vi phạm điều 41 Nội quy Ban Tăng sự trung ương mà tác giả Thành Nguyên đã viện dẫn.

4.Từ việc thổi phồng sự việc, tác giả Thành Nguyên đã đi đến kết luận Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nói sai sự thật, là vi phạm điều răn cấm Phật khuyên "không được nói sai sự thật” (một trong "Ngũ giới”). Như đã trình bày, mọi việc đã rõ, báo Người Cao Tuổi số 120 (1437) ra ngày 29/7/2014 đã xúc phạm nghiêm trọng đến "quyền con người”, "quyền công dân”, xúc phạm nghiêm trọng đến "nhân phẩm, danh dự, uy tín” của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – một trong những Giáo phẩm cấp cao, lãnh đạo chủ chốt của GHPGVN và đăng tải trên báo Người Cao Tuổi.

5.Ban Thường trực Hội đồng Trị sự – Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN kính đề nghị:

– Kính đề nghị Quý Cơ quan điều tra, xác minh vụ việc, nếu Tu sĩ Thích Thiện Minh vi phạm pháp luật thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp 2013 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

-Về phía Giáo hội, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ theo pháp luật, nếu hội đủ yếu tố vi phạm sẽ xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của Tu sĩ Thích Thiện Minh.

-Đề nghị báo Người Cao Tuổi đã thực hiện quyền báo chí của mình, phải thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật đối với thông tin đã đăng tải trên báo số 120 (1437) ra ngày 29/7/2014.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
– Như trên
– Các thành viên BTT HĐTS GHPGVN
"thay báo cáo”
– Lưu VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
PHÓ TỔNG THƯ KÝ kiêm CHÁNH VĂN PHÒNG 2
(đã ký)
Hòa thượng THÍCH THIỆN PHÁP