Phật giáo Kiên Giang đã hoàn thành mục tiêu đề ra

493

"Nhìn chung, kết quả hoạt động Phật sự và các hoạt động xã hội của BTS THPG đạt được những thành tựu viên mãn, hoàn thành các nhiệm vụ mà phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội PG lần thứ VII của tỉnh đã đề ra, cũng như yêu cầu chỉ đạo của Trung ương Giáo hội xuất phát từ yêu cầu thực tế."

HT.Thích Huyền Thông – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS THPG tỉnh Kiên Giang:

"Nhìn chung, kết quả hoạt động Phật sự và các hoạt động xã hội của BTS THPG đạt được những thành tựu viên mãn, hoàn thành các nhiệm vụ mà phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội PG lần thứ VII của tỉnh đã đề ra, cũng như yêu cầu chỉ đạo của Trung ương Giáo hội xuất phát từ yêu cầu thực tế."

HT.Thích Huyền Thông – Ảnh: Bảo Thiên

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được cũng còn một vài Phật sự tồn đọng, những vấn đề nhạy cảm và bức xúc đôi lúc chậm được giải quyết mà chủ yếu là việc ổn định sinh hoạt một số tự viện ở các vùng xa, vùng sâu. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy dù đã cố gắng song nhiều đơn vị trực thuộc thực hiện các nghị quyết, phương hướng hoạt động, chủ trương, đường lối của Trung ương Giáo hội và của BTS chưa tốt, do đó mà một số chủ trương, quan điểm chưa có sự nhận thức thống nhất và chưa được thông suốt ở các Ban Đại diện PG huyện, tự viện, Tăng Ni. Ngoài ra, trong thời gian qua công tác bồi dưỡng, đào tạo nhân sự còn nhiều hạn chế và sẽ phải đẩy mạnh trong thời gian đến."

Gia Trúc ghi (Giác Ngộ Online)