Tải về bộ hồ sơ xin thọ giới Đại giới đàn Trí Thiền PL.2563 – DL.2019

1320

Chư Tăng, Ni, Phật tử có nhu cầu thọ giới có thể tải về bộ hồ sơ, điền thông tin và nộp lại cho BTC.

BÌA HỒ SƠ THỌ GIỚI

ĐƠN XIN THỌ GIỚI

ĐƠN XIN THỌ BỒ TÁT GIỚI

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ĐƠN XIN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang trang nghiêm tổ chức Đại giới đàn “Trí Thiền” cho Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới tu học như sau :

          * Thời gian: từ ngày 17 –19/11/2019 (nhằm ngày 21– 23/10 năm Kỷ Hợi)

          * Địa điểm :

– Giới Đàn Tăng: tại Chùa Phật Quang, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá

– Giới Đàn Ni: tại Chùa Bửu Sơn, huyện Tân Hiệp.

* Các giới phẩm truyền thọ: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, Bồ Tát Giới.

* Địa điểm nhận Hồ sơ và đề Khảo hạch Giới:

Văn phòng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Chùa Tam Bảo, số 03 Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, Tp.Rạch Giá (hoặc liên hệ ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Phó Thư ký kiêm chánh Văn phòng, ĐT: 0913392105; ĐĐ. Thích Minh Khải – Phó Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội tỉnh, ĐT: 0916224119).

* Thời gian nhận Hồ sơ :

– Kể từ ngày ra Thông báo này đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2019.

Chư Tăng, Ni, Phật tử có nhu cầu thọ giới có thể tải về bộ hồ sơ, điền thông tin và nộp lại cho BTC.

BÌA HỒ SƠ THỌ GIỚI

ĐƠN XIN THỌ GIỚI

ĐƠN XIN THỌ BỒ TÁT GIỚI

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ĐƠN XIN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA