TẬP HUẤN CHO CÔNG NHÂN CTY NHẬT MINH “ CHỮ TÂM TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG”

18152

TẬP HUẤN CHO CÔNG NHÂN CÔNG TY NHẬT MINH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC “ CHỮ TÂM TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG”