Thư mời Hội nghị sơ kết công tác Phật sự quý III – năm 2011

510

Do tính chất quan trọng của Hội nghị và biểu quyết một số công tác Phật sự quan trọng nên đề nghị Chư Tôn đứcTăng Ni Ủy viên Ban Trị sự, Tăng Ni Trụ trì hoan hỷ sắp xếp thời gian tham dự.

THƯ MỜI

Tham dự Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự Quý III năm 2011
và triển khai công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp Huyện, Thị, TP

 

– Căn cứ phương hướng hoạt động Phật sự năm 2011 của Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Kiên Giang.

– Căn cứ biên bản họp ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật giáo Kiên Giang. V/v Tham dự Hội nghị sơ kết quý III năm 2011 và triển khai công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp Huyện, Thị, TP.

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO KIÊN GIANG

Trân trọng kính mời: Chư Tôn đức Tăng Ni

Hoan hỷ dành chút thời gian quý báu thân lâm đến tham dự Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự Quý III năm 2011 vàtriển khai công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp Huyện, Thị, TP do Ban Trị sự tổ chức.

Vào lúc :  13 giờ 30, ngày 25 tháng 9 năm 2011 (nhằm ngày 28 tháng 8 ÂL).

Địa điểm: ChùaPhật Quang, Số 83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

Thành phần tham dự: Chư Tôn đức toàn Ban Trị sự, Chư Tôn đức Ban Đại diện Phật giáo các Huyện, Thị, TP và Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì Tự viện, Tịnh xá, Tịnh Thất trong toàn Tỉnh.

Nội dung: Sơ kết công tác Phật sự Quý III năm 2011và triển khai công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp Huyện, Thị, TP.

Do tính chất quan trọng của Hội nghị và biểu quyết một số công tác Phật sự quan trọng nên đề nghị Chư Tôn đứcTăng Ni Ủy viên Ban Trị sự, Tăng Ni Trụ trì hoan hỷ sắp xếp thời gian tham dự.

Ghi chú:
Thường trực BTS vẫn họp bình thường
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN THÔNG