Thành quả về hoạt động Công tác Từ Thiện – Xã Hội trong nhiệm kỳ VIII 2012 – 2017

1957

Phật Giáo kiên Giang trong nhiệm kỳ VIII 2012-2017 thực hiện hữu hiệu về chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội như xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, đóng góp quỹ ngày vì người nghèo, tăng quà các gia đình chính sách, Xây nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, khoan cây nước, giúp đỡ chăm sóc người già neo đơn, nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hàng năm Phát quà Trung Thu cho trẻ em nghèo, tiếp sức mùa thi, ủng hộ bếp cháo từ thiện, hốt thuốc nam miễn phí, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo… trong 05 năm qua bằng những việc làm thiết thực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã vận động trên 300 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác xã hội, từ thiện nhân đạo tại địa phương.

Một số hình ảnh tiêu biểu về hoạt động công tác Từ Thiện Xã hội trong nhiệm kỳ VIII 2012 – 2017: