Thông báo mở lớp đào tạo nghiệp vụ trụ trì dài hạn

483

Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang thông báo đến chư Tôn đức Tăng ni Lớp đào tạo nghiệp vụ Trụ trì dài hạn từ năm 2014 – 2017 tại tỉnh Kiên Giang như sau.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG
BAN TRỊ SỰ
———

Số: 069/TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

V/v Mở lớp đào tạo nghiệp vụ
Trụ trì dài hạn dành cho Tăng Ni

Kính gởi: Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị, Tp và Tăng Ni Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất trong tỉnh Kiên Giang

– Căn cứ thông báo số: 453/TB-UBND, ngày 24/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang v/v chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.

– Căn cứ Công văn số: 066/CV-HĐTS, ngày 10/3/2014 v/v chấp thuận cho phép Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì dài hạn.

– Căn cứ Biên bản Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự 06 thánh đầu năm 2014 và Phương hướng hoạt động công tác Phật sự  06 tháng cuối năm 2014 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Nhằm để xiển dương Phật pháp và nghiêm trì giới luật cho hàng đệ tử Phật, để tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị, Thành phố trực thuộc tỉnh và Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì, Phó Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất trong địa bàn tỉnh Kiên Giang, cập nhật được những Phật sự quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội và địa phương đến các thành viên của Ban Trị sự, các Chánh – Phó, Thư ký Ban Trị sự GHPGVNcác Huyện, Thị, Tp và Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ Trì các tự viện trong toàn tỉnh được liễu tri, thực hiện đúng các thủ tục hành chánh trong việc quản lý và điều hành công tác Phật sự tại địa phương.

Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni Lớp đào tạo nghiệp vụ trụ trì dài hạn từ năm 2014-2017 tại tỉnh Kiên Giang như sau:

1. Đối tượng tham dự:

– Tất cả Chư Tôn đức Tăng ni Trụ trì (chưa tốt nghiệp qua các trường Phật học), các vị Phó Trụ trì và các vị được qui hoạch làm Trụ trì trong tương lai (theo danh sách đính kèm).

2. Địa điểm: Chùa Phật Quang, số 83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3. Thời gian:

– Mỗi tháng học 2 ngày: ngày mùng 01 và mùng 02 hàng tháng.

– Thời gian học kể từ ngày 25/8/2014 (mùng 1/8 âm lịch).

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký học kể từ ngày ra thông báo đến ngày 20/8/2014.

Để nhận hồ sơ đăng ký học, liên hệ văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

hoặc E-mail: phatquang1980@gmail.com;

hoặc số ĐT: ĐĐ. Minh Khải: 0944996610 – ĐĐ. Tuệ Giải: 0918788849

Nơi nhận:
– Như kính gửi
"Biết để thực hiện"
– Lưu VP

TM.BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG
PHÓ BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ

(Đã ký)

Đại đức THÍCH MINH NHẪN