THÔNG BÁO Mở khóa Tập huấn hoằng pháp viên lần I năm 2016

1809
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH KIÊN GIANG

 BAN TRỊ SỰ

 
Số: 086 /TB/BTS

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Kiên Giang, ngày 02 tháng 7 năm 2016

 

V/v Mở khóa Tập huấn hoằng

pháp viên lần I năm 2016

 

Kính gởi:  Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, Tp.

Chư Tôn Đức Trụ trì & Phật tử các Tự viện trong tỉnh Kiên Giang

                 

– Căn cứ Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2016 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Phật tử được nghe các Giảng sư của Ban Hoằng pháp Trung ương thuyết giảng, là cơ hội và thách thức mà những người truyền đạo hay Hoàng Pháp viên được nghe trình bày các kinh nghệm hoằng pháp của chư vị tiền nhân và sự nghiệp hoằng pháp hiện tại. Qua đó có thể đối chiếu rút ra những bài học và bổ sung kinh nghiệm hoằng pháp, để xây dựng một chương trình Hoằng Pháp thích hợp và khả thi cho thời đại hiện nay. Vì vậy, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở khóa Tập huấn Hoằng pháp viên lần 1 năm 2016  dành cho nam nữ Phật tử trong tỉnh Kiên Giang.

Thời gian: từ ngày 25 – 27/ 7/2016 (nhằm ngày 22-24/6 AL)

          – Địa điểm: Chùa Phật Quang, số 83 Quang Trung, P.Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Thành phần tham dự: Phật tử trong toàn tỉnh Kiên Giang

+ Các Chùa tại TP.Rạch Giá: mỗi Tự viện cử từ 20 – 30 Phật tử tham dự

+ Các Chùa tại các huyện: mỗi Tự viện cử từ 10 – 20 Phật tử tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni Trụ trì các tự viện lập danh sách quý Phật tử tham dự khóa tập huấn Hoằng pháp viên gởi về văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, trước ngày 20/7/2016 hoặc gởi E-mail: phatquang1980@gmail.com

Lưu ý: Danh sách Phật tử đã tham dự các khoá trước và tham dự lần đầu tiên, đề nghị Chư Tôn đức lập riêng thành 02 danh sách, để Ban tổ chức tiện sắp xếp lớp học theo đúng chương trình của khoá học, và danh sách các Phật tử đã có công trong việc hướng dẫn 5 vị tín đồ đến chùa Quy Y kể từ tháng 12 năm 2015 đến nay.

Nơi ăn nghĩ:

– Ban tổ chức hỗ trợ nơi ăn tại chùa Phật Quang trong thời gian Khóa tập huấn diễn ra.

– Ban Tổ chức hỗ trợ nơi nghỉ cho quý Phật tử tại các Tự viện: chùa Phật Quang, Chùa Tam Bảo, Chùa Phổ Minh, Tịnh xá Ngọc Sơn và Tịnh xá Ngọc Tâm, Chùa Trúc Lâm (quý Phật tử có nhu cầu xin liên hệ trước với Ban tổ chức, để Ban Tổ chức sắp xếp trước nơi ngủ nghỉ).

Nhân dịp tập huấn lần này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang sẽ tặng Bằng tán dương công đức và cấp Giấy chứng nhận “Người Phật tử hoằng pháp” cho quý Phật tử. Sau khoá tập huấn Hoằng pháp viên lần 2 năm 2015 đã có công hướng dẫn tối thiểu 05 người có tín ngưỡng với đạo Phật, đến chùa Quy y Tam bảo để trở thành Phật tử (theo mẫu danh sách đính kèm).

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang kính Thông báo đến Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị. Tp trong tỉnh để triển khai thực hiện. Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì và quý Phật tử các Tự viện trong toàn tỉnh tham dự khoá Hoằng pháp viên được liễu tri và thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Kính chúc Chư Tôn đức và Phật tử pháp thể khinh an, Phật sự viên thành .

Nơi nhận:

– Như trên

“để thực hiện”

– Lưu VP.

          TM. BAN TRỊ SỰ GHPVN TỈNH KIÊN GIANG

            PHÓ TRƯỞNG BAN TT

(đã ký)

 

                 Hòa Thượng THÍCH HUYỀN THÔNG

 

 

 

DANH SÁCH QUÝ PHẬT TỬ QUY Y TAM BẢO

Do quý vị Hoằng pháp viên hướng dẫn tín đồ đến chùa Quý Y Tam Bảo

 

 

 

STT HỌ và TÊN Pháp Danh năm sinh Địa chỉ thường trú Số điện thoại
01          
02          

                         

…………., ngày       tháng       năm 2015

Người ghi

                                              NGUYỄN VĂN A

( Tên của người hướng dẫn tín đồ đến chùa Quy Y)

 

Xác nhận của Trụ trì 

 

1

2

hpv-5 hpv-6 hpv-14 hpv-16