THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÓA TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO

6169

THÔNG BÁO

V/v mở Lớp tập huấn truyền thông Phật giáo và Nghiệp vụ Thư ký

 – Căn cứ phương hướng hoạt động Phật sự năm 2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

– Căn cứ biên bản họp ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang v/v phối hợp với Ban Thông tin truyền thông Trung ương GHPGVN, mở Lớp tập huấn Truyền thông Phật giáo và Nghiệp vụ Thư ký

– Căn cứ Công văn số: 645/CV.HĐTS của Hội Đồng Trị Sự ngày 11/12/2017 v/v chấp thuận cho phép Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang mở lớp Tập huấn truyền thông Phật giáo và Nghiệp vụ Thư ký.

– Căn cứ Công văn số:141/CV-BTTTTTƯ của Ban Thông tin truyền thông Trung ương giáo hội ngày 14/12/2017 v/v chấp thuận phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang mở lớp Tập huấn truyền thông Phật giáo và Nghiệp vụ Thư ký.

– Căn cứ Công văn số:399/TB-BTG của Ban Tôn giáo – Sở nội vụ ngày 14/12/2017 v/v chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.

Nhằm triển khai nghị quyết Đại hội Phật giáo Toàn Quốc nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng Pháp theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Phật giáo Toàn Quốc nhiệm kỳ VIII,  đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao kiến thức cho Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh và Chư Tôn đức Tăng Ni có nguyện vọng làm công tác truyền thông Phật giáo, kịp thời cập nhật được các chương trình hoạt động Phật sự quan trọng của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính sách pháp luật của nhà nước và nâng cao kiến thức truyền thông Phật giáo, các kỹ năng sử dụng mạng xã hội và nghiệp vụ thư ký.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Thông tin truyền thông Trung ương giáo hội tổ chức Lớp tập huấn Truyền thông Phật giáo và Nghiệp vụ Thư ký như sau :

Thời gian học:  từ ngày 02 – 08 tháng 01 năm 2018 (Ban tổ chức hỗ trợ nơi ăn nghỉ và phí học tập).

Địa điểm: Chùa Phật Quang, số 83 Quang Trung, phường vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Thành phần Tham dự: Chư Tôn đức Tăng ni và Phật tử  Ban Thư ký Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, và Chư Tôn đức Tăng Ni có nguyện vọng làm công tác truyền thông Phật giáo

Thành phần Ban giảng huấn: Chư Tôn đức Lãnh đạo Hội đồng Trị sự, Ban Thông tin truyền thông TW. GHPGVN, Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp TW. GHPGVN, Chư Tôn đức Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Chư tôn đức Tăng, Ni và Quý  vị giảng viên, cư sĩ Phật tử đang công tác tại các đài truyền hình, trường Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông…

Nay Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang kính thông báo đến Chư Tôn đức Tăng, Ni được liễu tri. Chư Tôn đức Tăng, Ni Phật tử tham dự khóa học hoan hỷ có mặt tại chùa Phật Quang, TP. Rạch Giá trước 07g 00, ngày 02/01/2018 để tham dự lễ Khai giảng.

            Kính chúc Chư Tôn đứclượng An lạc – Phật sự Viên thành.

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG

                                                                                    PHÓ TRƯỞNG BAN TT

                                                                            Thượng Tọa THÍCH MINH NHẪN 

 

chương trình tập huấn