Thông báo về việc tạm dừng tổ chức khóa tu mùa hè 2015

551

Do tình hình mưa bão liên tiếp kéo dài nhiều ngày nên bộ phận cơ sở vật chất không chuẩn bị hoàn thiện kịp như thời gian mà kế hoặch đã đề ra, Ban tổ chức quyết định tạm dừng việc tổ chức khóa tu mùa hè năm 2015, và sẽ tổ chức lại vào năm sau.

Thông báo về việc tạm dừng tổ chức khoá tu mùa hè năm 2015

Theo thông báo trước đây, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang có thông báo về việc tổ chức khóa tu mùa hè lần VI năm 2015 diễn ra vào ngày 10 đến 13/7/2015 tại chùa Phật Quang. Đến nay đã có trên 1 ngàn bạn trẻ gởi phiếu về Ban tổ chức xin đăng ký tham dự khoá tu. Nhưng nay do tình hình mưa bão liên tiếp kéo dài nhiều ngày nên bộ phận cơ sở vật chất không chuẩn bị hoàn thiện kịp như thời gian mà kế hoặch đã đề ra, để đảm bảo việc ăn ở ngủ nghỉ của các học viên lưu trú trong thời gian tham dự khoá tu. Cũng nhằm nâng cao chất lượng khoá tu vào năm 2016 do vậy Ban tổ chức quyết định tạm dừng việc tổ chức khóa tu mùa hè năm 2015, và sẽ tổ chức lại vào năm sau.

Nay chúng tôi xin thông báo đến các bạn trẻ và các bậc phu huynh được rõ và chân thành xin lỗi vì sự thay đổi bất tiện này.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Đại đức THÍCH MINH NHẪN