Thông báo về việc tham dự Hội Nghị Tổng Kết Phật Sự của Ban từ thiện TW GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 -2017)

13040

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG

—————–

Số:  260./TB-BTTXHTW

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

••••••••••

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Tham dự Hội nghị Tổng kết Phật sự NK. VII (2012-2017)

Và gửi Báo cáo tổng kết Phật sự NK. VII và 6 tháng đầu năm 2017

 

Kính gửi:     Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN,

Ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội

GHPGVN, các Tỉnh, Thành

– Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) của Hội đồng Trị sự và Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN;

– Căn cứ Thông báo số 091/TB.HĐTS ký ngày 10/05/2017 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 06 tháng đầu năm 2017;

– Căn cứ Chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương;

Ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Trung ương trân trọng thông báo đến Ban Từ thiện Xã hội các Tỉnh Thành về nội dung Hội nghị như sau:

 1. Thời gian: Hội nghị được tổ chức vào 13g30 chiều ngày 13.6.2017 – 19.5.Đinh Dậu)
 2. Địa điểm: Chùa Phật Quang, 83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, Rạch Giá, tỉnh Kiêng Giang.
 3. Số lượng đại biểu: 400 đại biểu. (mỗi tỉnh thành cộng chung với đại biểu dự Hội thảo là 07 đại biểu)
 4. Nội dung: Báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
 5. Tham luận: Mỗi Tỉnh, Thành viết 2 bài tham luận, mỗi bài không quá 4 trang giấy A 4, Font chữ Newroment – size 13.
 6. Báo cáo: viết báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017), đề ra chương trình hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và sơ kết b/c đầu năm 2017.
 7. Danh sách đại biểu: Quý Ban lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị (thay thư mời) theo mẫu:

 

 Stt Pháp danh Thế danh Năm nơi sinh Chức vụ Thường trú Ghi chú
01
 1. Tổng kết các cơ sở từ thiện trong tỉnh: Tổng kết tất cả các cơ sở từ thiện xã hội của Phật giáo trong tỉnh như:
 • Nuôi dạy trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ cơ nhỡ, lớp học tình thương, tuệ tỉnh đường, phòng khám đa khoa, …
 • Thời hạn nhận tham luận và báo cáo: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05-6-2017.
 • Để kịp cho công tác chuẩn bị Hội nghị, Ban Từ thiện các tỉnh, thành trong cả nước, xin hoan hỷ gửi về: Văn phòng BTTXH Trung ương, Thiền viện Quảng Đức, Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh và gửi qua Email: bantuthienxahoitw@yahoo.com
 • Để báo cáo đạt các yêu cầu trọng tâm, đề nghị quý Ban lưu ý báo cáo những nội dung như sau:
 • Báo cáo rõ ràng, thực tế tình hình hoạt động Từ thiện tại các Tỉnh, Thành. Thực trạng và những phát sinh trong quá trình hoạt động.
 • Tổng số tiền cúng dường ủng hộ các trường Phật học, An cư kiết hạ, xây chùa tô tượng đúc chuông, v.v…
 • Tổng số tiền ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội.

–    Các công tác Phật sự liên quan.

* Lưu ý: Riêng báo cáo tổng kết và chương trình hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ, đề nghị quý Ban lưu ý gửi kèm theo quyết định công nhận và danh sách Ban Từ thiện Xã hội tỉnh/thành (đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ … 2017 – 2022). Chỉ cần các số liệu ngắn gọn nhưng đầy đủ.

Rất mong quý Ban khẩn trương thực hiện thông báo này để Ban Thư ký tổng hơp đầy đủ số liệu báo cáo Hội nghị và Ban Thường trực Hội đồng Trị sư Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Kính chúc quý Ban vô lượng công đức và thành tựu mọi Phật sự.

Nơi nhận:

– Như trên “để thực hiện”

– HT. Chủ tịch HĐTS GHPGVN

“để kính tường”

– Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo)

“để giúp đỡ”

– VP I, VP II, TWGH

“để biết”

 

– Lưu VP

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN TỪ THIỆN XH. TƯ.

 

 

(Đã ấn ký)

 

 

Hòa thượng THÍCH QUẢNG TÙNG