THÔNG BÁO VIỆC TỔ CHỨC LỄ PHÁT NGUYỆN THÀNH LẬP ĐẠO TRÀNG THANH THIẾU NIÊN HƯỚNG THIỆN

1581

Thông Báo việc tổ chức lễ phát nguyện thành lập Đạo tràng Thanh Thiếu niên hướng thiện Nhằm thực hiện tốt 3 nội dung đối với thanh thiếu niên có tâm đạo và thiện cảm với Phật giáo. Chùa Phật Quang sẽ chính thức tổ chức lễ phát nguyện thành lập Đạo tràng thanh thiếu niên hướng thiện vào lúc 14g ngày 24/7/2016. Mời các em Tình nguyện viên của chùa đã từng tham dự các khoá tu mùa hè và các khoá tập huấn do chùa tổ chức sắp xếp thời gian có mặt tại chùa trước 14g 00 ngày 24/7/2016 để tham dự Lễ phát nguyện thành lập đạo tràng Thanh thiếu niên hướng thiện.Đạo tràng thanh thiếu niên hướng thiện hoạt động với 3 nội dung chính: 1. Tạo điều kiện cho các thành viên trong Đạo tràng được học Phật thuận lợi và ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống thường nhựt, để hình thành nhân cách tốt theo tư tưởng đạo đức của Phật giáo nhằm đạt được tinh thần người con hiếu đạo, rộng mở tâm hồn, hướng thiện, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội …2. Hỗ trợ và phát huy tinh thần hiếu học. Chùa tạo điều kiện và hỗ trợ cho các em thành viên của đạo tràng có cơ hội tiếp cận môi trường học tập tốt như: hỗ trợ nơi yên tịnh và phần ăn, thức uống tại chùa và đường truyền cáp quang tốc độ cao, hệ thống dữ liệu thư viện số tại chùa mỗi khi các em đến chùa học tập ngoại khoá và sinh hoạt, học tập tổ, nhóm…3. Hỗ trợ các thành viên của đạo tràng có đời sống khó khăn, vận động hỗ trợ cấp học bỗng để các em có cơ hội học tập đến đại học và có việc làm. Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang kết hợp với các cơ quan chức năng tổ chức dạy nghề tại trung tâm Phật Quang và giới thiệu việc làm cho các thành viên của đạo tràng. Kịp thời phát hiện và vận động giáo dục cũng như kết hợp với gia đình động viên những thành viên trong đạo tràng có đời sống suy thoái về đạo đức không chăm lo học tập và làm việc, nhằm định hướng giáo dục giúp đỡ các em trở lại trạng thái tích cực trong học tập và công việc.1 2 3 4 5