Thông báo: V/v viếng nghĩa trang liệt sĩ

595

Mỗi Tự viện cử 10 Phật tử tiêu biểu (mặc áo tràng hoặc trang phục của đạo tràng) tham dự cùng đoàn Ban Trị sự tỉnh viếng nghĩa trang  Liệt sĩ tỉnh Kiên Giang.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG
BAN TRỊ SỰ

Số: 041/TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Rạch Giá, ngày 04 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v tham dự đoàn viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kiên Giang
Chào mừng Đại Lễ Phật Đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014

 

Kính gởi: Chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện trong TP.Rạch Giá.

– Căn cứ Thông bạch số 039/TB-HĐTS, ngày 15/2/2014 v/v hướng dẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014 của Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

– Căn cứ Biên bản họp ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ trận vong, đã hy sinh anh dũng bảo vệ Tổ quốc. Để chào mừng Đại lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức đoàn đến viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Vào lúc: 06 giờ 30, ngày 11/5/2014 (nhằm ngày 13/4 năm Giáp Ngọ)

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kiên Giang

Nay Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang kính thông báo đến Chư Tôn đức Trụ trì trên địa bàn TP.Rạch Giá như sau:

1. Mỗi Tự viện cử 10 Phật tử tiêu biểu (mặc áo tràng hoặc trang phục của đạo tràng) tham dự cùng đoàn Ban Trị sự tỉnh viếng nghĩa trang  Liệt sĩ tỉnh Kiên Giang.

2. Chư Tôn đức các Tự viện trên địa bàn TP.Rạch Giá, cùng đoàn Phật tử, tập trung tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kiên Giang.

Nay Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang thông báo đến Chư Tôn đức các Tự viện trong TP.Rạch Giá được tri tường và thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

 

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH KIÊN GIANG
Phó trưởng ban Thường trực

Hòa thượng THÍCH HUYỀN THÔNG