Thượng toạ giảng sư Thích Minh Nhẫn thuyết giảng Chủ đề: QUY Y TAM BẢO – GIEO TRỒNG HẠT GIỐNG TỪ BI & TRÍ TUỆ

4150

Thượng toạ giảng sư Thích Minh Nhẫn thuyết giảng truyền hình trực tiếp tại chùa Vĩnh Thới huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang
Chủ đề: QUY Y TAM BẢO – GIEO TRỒNG HẠT GIỐNG TỪ BI & TRÍ TUỆ