Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn giảng “GIỮ VỮNG TÂM ĐỨC TRONG KINH DOANH”

1900

Ban biên tập “PHÁP ÂM KIÊN GIANG” xin gới thiệu bài pháp thoại của Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn, chia sẻ với quý vị doanh nhân, Phật tử, thiện hữu tri thức. Tai quán chay ManDaLa Q1 TP HCM với chủ đề: ” GIỮ VỮNG TÂM ĐỨC TRONG KINH DOANH” Mời quý vị đón xem và chia sẻ .