Thượng tọa Thích Minh Nhẫn giảng tại Khóa tu của những vị Giáo Viên Chủ đề: DỪNG LẠI, LẮNG NGHE ĐỂ YÊU THƯƠNG

2385

KHÓA TU CỦA CÁC VỊ GIÁO VIÊN ” DỪNG LẠI, LẮNG NGHE ĐỂ YÊU THƯƠNG”

Thương tọa TS.Thích Minh Nhẫn giảng pháp truyền hình trực tiếp tại chùa Phật Quang TP Rạch Giá
Chủ đề: DỪNG LẠI, LẮNG NGHE ĐỂ YÊU THƯƠNG
Khóa tu của những vị Giáo Viên
FB: www.facebook.com/chuaphatquangkg
Thỉnh thuyết giảng liên hệ: 0913392105 (Đại Đức Tuệ Giải) 0944996610 (Đại Đức. Minh Khải)