Thượng tọa TS Thích Minh Nhẫn giảng chủ đề: “NỘI DUNG GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO”

2586

Thượng tọa TS Thích Minh Nhẫn giảng tại KHÓA TU CỦA CÁC VỊ GIÁO VIÊN chủ đề: “NỘI DUNG GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO”
Truyền hình trực tiếp tại chùa Phật Quang TP Rạch Giá

FB: www.facebook.com/chuaphatquangkg
Thỉnh thuyết giảng liên hệ: 0913392105 (Đại Đức Tuệ Giải) 0944996610 (Đại Đức. Minh Khải)