Tịnh xá Ngọc Hồ – TX. Hà Tiên

22094

 

Tịnh xá Ngọc Hồ – TX. Hà Tiên

– Tọa lạc : phường Bình San, TX. Hà Tiên

– Thành lập năm : 1957

– Người sáng lập : Ni trưởng Huỳnh Liên

– Trụ trì hiện nay : Ni sư Thích Nữ Định Liên

– Hệ phái gốc : Khất sĩ

– Năm trùng tu : 1989, 1996

– Điện thoại : 077.3852450


Tịnh xá Ngọc Hồ ngày nay

Năm 1957, sau khi chủ trì xây dựng xong tịnh xá Ngọc Hải tại thị xã Rạch Giá, Ni trưởng Huỳnh Liên dẫn đoàn Ni giới đến hành đạo tại vùng Hà Tiên. Được cấp một khu đất gần lăng Mạc Cửu trước đó 100 năm là vùng quan miếu, Ni sư Huỳnh Liên và chư ni khai phá rừng đồi và dựng tạm một ngôi tịnh xá đơn sơ bằng cây lá, đặt tên hiệu là tịnh xá Ngọc Hồ do vị trí tịnh xá nằm giữa ba ao sen do Mạc Cửu thiết kế để chứa nước sinh hoạt cho dân Hà Tiên.


Lễ khánh thành tịnh xá Ngọc Hồ sau thời gian trùng tu

Từ đó đến nay, tịnh xá Ngọc Hồ đã trải qua nhiều lần trùng tu lớn và nhỏ trong đó có một lần di dời vào năm 1989 từ vị trí ban đầu đến vị trí hiện nay (miếu bà Thiên Hậu cũ). Tịnh xá Ngọc Hồ từ khi được thành lập đến năm 1989 đã trải qua nhiều đời trụ trì như Ni trưởng Huỳnh Liên, Ni sư Châu Liên (1957), Sư bà Tín Liên (1960), Sư bà Chánh Liên (1963), Ni sư Minh Liên (1966), Ni bà Tuyên Liên (1967), Ni sư Phương Liên (1969), Sư cô Hoa Liên, Sư cô Phương Liên (1975) và Sư cô Ánh Liên, Sư cô Nghĩa Liên, Sư cô Viên Liên (1987). Đến năm 1989, Ni sư Định Liên (thế danh Vương Thị Kim Ngân) về trụ trì tịnh xá Ngọc Hồ cho đến nay.

Sinh năm 1948 tại huyện Châu Thành (Kiên Giang) trong một gia đình bần nông, năm 18 tuổi, Ni sư xuất gia với Ni sư Kỳ Liên tại Rạch Giá và thọ tỳ kheo Ni năm 1972 tại tổ đình Ngọc Phương (TP.HCM) và đến năm 1989, về trụ trì tịnh xá Ngọc Hồ. Ngoài việc tu hành, tịnh xá Ngọc Hồ trong thời gian qua đã tham gia tích cực các công tác từ thiện xã hội của địa phương. Hiện nay, Ni sư là Ủy viên Từ thiện Xã hội của Ban đại diện Phật giáo thị xã Hà Tiên.


Ni sư Thích Nữ Định Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Hồ tặng quà cho bà con nghèo


Tịnh xá Ngọc Hồ luôn gắn liền với các hoạt động từ thiện tại địa phương

PGKG