TT. Bảo Nghiêm: Hội thảo Hoằng pháp thể hiện ý chí, đồng tâm hoằng dương chính pháp

349

Hội thảo Hoằng pháp năm nay tại Bình Dương nói riêng cũng có một mục tiêu thể hiện ý chí, sự đồng tâm hiệp lực của tăng ni Phật tử Việt Nam, phấn đấu vì một đạo Phật Việt Nam trí tuệ, vì sự thâm nhập của Chính pháp đến với đông đảo quần chúng.

Hội thảo Hoằng pháp năm nay tại Bình Dương nói riêng cũng có một mục tiêu thể hiện ý chí, sự đồng tâm hiệp lực của tăng ni Phật tử Việt Nam, phấn đấu vì một đạo Phật Việt Nam trí tuệ, vì sự thâm nhập của Chính pháp đến với đông đảo quần chúng, xứng tầm với sự phát triển của Tổ quốc Việt Nam trong thời đại mới.

Sau bài phỏng vấn Thượng tọa Thích Tấn Đạt, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương về công tác chuẩn bị Hội thảo Hoằng pháp năm 2011 tại Bình Dương, để thông tin chi tiết đến bạn đọc về quan điểm, chủ trương đối với việc tổ chức Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên năm 2011 tại Bình Dương, đại diện Phattuvietnam.net đã liên hệ với Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và được Thượng tọa hoan hỷ dành cho cuộc phỏng vấn về vấn đề này.

Phattuvietnam.net: Bạch Thượng tọa, xin Thượng tọa cho biết vì sao Ban Hoằng pháp Trung ương lại có chủ trương tổ chức Hội thảo Hoằng pháp năm 2011 tại Bình Dương?

TT Bảo Nghiêm: Chủ trương tổ chức Hội thảo Hoằng pháp năm 2011 xuất phát từ chính những yêu cầu của tăng ni Phật tử trong sự phát triển chung của Phật giáo Việt Nam.

Trong sự phát triển của mình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn coi sự truyền bá giáo lý, hoằng hóa độ sinh là công việc quan trọng hàng đầu, coi trong mục tiêu gia tăng số lượng tu sĩ tín đồ và nâng cao chất lượng, trình độ tu sĩ và tín đồ.

Cả 2 yêu cầu trên, ngoài những hoạt động thường xuyên như diễn giảng, đào tạo, bồi dưỡng giáo lý, xuất bản các ấn phẩm in giấy và nghe nhìn giáo lý, Ban Hoằng pháp luôn luôn tìm kiếm những hình thức mới, hiệu quả để nâng cao mở rộng hoạt động hoằng pháp.

Trong đó, hội thảo hoằng pháp, tập huấn hoằng pháp viên là một phương thức được chúng tôi chú ý, trong quá trình triển khai đã đạt được kết quả tích cực.

Vì vậy, tăng ni Phật tử cả nước đều yêu cầu tổ chức thường xuyên hoạt động này.

Thành công các hội thảo hoằng pháp toàn quốc ở Đà Nẵng, Kiên Giang, các hội thảo Hoằng pháp cấp địa phương, khu vực như ở Đắc Lắc, Hải Phòng, Vĩnh Phúc thôi thúc Ban Hoằng pháp quyết tâm đẩy mạnh hoạt động này, xem đây là công tác chính và thường xuyên trong nhiệm kỳ hiện tại.

Chủ trương tổ chức hội thảo còn nhắm tới mục tiêu thể hiện sự gắn bó giữa Phật giáo và dân tộc. Vì vậy, đây là chủ đề xuyên suốt, cốt lõi của tất cả hội thảo hoằng pháp.

Chủ trương tổ chức hội thảo Hoằng pháp nói chung, hội thảo Hoằng pháp năm nay tại Bình Dương nói riêng cũng có một mục tiêu thể hiện ý chí, sự đồng tâm hiệp lực của tăng ni Phật tử Việt Nam, phấn đấu vì một đạo Phật Việt Nam trí tuệ, vì sự thâm nhập của Chính pháp đến với đông đảo quần chúng, xứng tầm với sự phát triển của Tổ quốc Việt Nam trong thời đại mới.

Ngoài ra, trong xu hướng phát triển lễ hội tôn giáo nói chung hiện nay với số tín đồ tham dự đông đảo, việc Phật giáo tôn giáo có số tín đồ lớn nhất ở Việt Nam tổ chức Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc là cũng nằm trong xu thế chung đó.

Tuy nhiên, Phật giáo Việt Nam không nhắm vào mục tiêu tổ chức lễ hội đông người thuần túy mà lại hướng về hoạt động mang tính học thuật kết hợp với lễ hội. Vì vậy, chủ trương của Giáo hội là giao cho Ban Hoằng pháp tổ chức Hội thảo Hoằng pháp, trong đó có lễ khai mạc, trước hết là khóa lễ Phật giáo, sau đó là hình thức liên hoan văn hóa với sự tham dự của đông đảo tín đồ.

Sự phát triển, vị thế mới của Phật giáo Việt Nam sẽ được thể hiện trong Hội thảo Hoằng pháp năm nay ở Bình Dương.

Phattuvietnam.net: Bạch Thượng tọa, các chủ đề chính của Hội thảo Hoằng pháp năm 2011đã được đề cập trong nội dung Thông báo của Ban tổ chức, xin thượng tọa nói thêm về những hướng quan tâm của hoạt động hoằng pháp trong Hội thảo lần này?

TT Bảo Nghiêm: Nói về việc quan tâm theo đối tượng, thì đối tượng hàng đầu là giới trẻ Việt Nam nói chung, trong đó có giới trẻ ở thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, giới trẻ các dân tộc ít người và giới trẻ người Việt Nam sống ở nước ngoài.

Phổ cập giáo lý Phật giáo đến với giới trẻ có nghĩa là xây dựng ngôi nhà Phật giáo kiên cố, vững bền, đồ sộ trong tương lai.

Về quan tâm theo vùng địa lý, thì hội thảo hoằng pháp chú trọng đến những vùng mà sự khát ngưỡng Phật giáo chưa được đáp ứng. Đó là vùng sâu, vùng xa, vùng còn ít tín đồ Phật giáo và cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở Hải ngoại, đặc biệt là khu vực Đông Âu.

Lồng ghép 2 hướng quan tâm chính vừa kể ở trên, thì trọng tâm hoằng pháp là giới trẻ, đặc biệt ở những khu vực kể trên.

Phật giáo Việt Nam, nếu nói về số tín đồ thuần thành, thì chưa nhiều. Nhưng số người chịu ảnh hưởng của Phật giáo hay có một cách gọi mới rất hay, là những người “yêu Phật giáo”, những người “có cảm tình Phật giáo” là hết sức đông đảo, trong đó, gồm cả những người không tôn giáo.

Vì vậy, mối quan tâm của hội thảo Hoằng pháp lần này là hướng đến việc truyền tải giáo lý đến đối tượng đông đảo đó, đưa họ đến gần với giáo lý Phật giáo hơn và từng bước chuyển một số trong họ thành Phật tử thuần thành.

Phattuvietnam.net: Bạch Thượng tọa, có ý kiến cho rằng chi phí tổ chức các cuộc hội thảo là cao và có thể là gánh nặng, bạch thầy nghĩ sao?

TT Bảo Nghiêm: Ngoài chi phí vật chất, còn có sự vất vả nhiều của quý thầy trong ban tổ chức, áp lực công việc và trách nhiệm của Ban Hoằng pháp Trung ương. Ngoài ra còn là công sức của tăng ni Phật tử vượt đường xa về dự.

Điều đặc biệt là, những Phật tử, nhà hảo tâm khi hỷ cúng toàn bộ tịnh tài cho Hội thảo đều tâm niệm rằng, vấn đề không phải là chỉ ở kinh phí mà là hiệu quả, là những giá trị mang lại đối với sự nghiệp hoằng dương Phật pháp.

Nếu quý vị đến dự các sinh hoạt của hội thảo Hoằng pháp, khi chia tay, Phật sự hoàn mãn viên thành, chúng ta mới thấy được hiệu quả vô cùng của việc tổ chức các cuộc Hội thảo Hoằng pháp.

Đó là sự phấn chấn, lạc quan, trong Phật sự tinh thần hoằng dương chính pháp ở tất cả tăng ni Phật tử.

Trong quá trình phát triển hoạt động Phật sự, hoạt động hoằng pháp, ngoài những ngày lễ định kỳ, Phật giáo Việt Nam cần những điểm nhấn, những điểm kích.

Hội thảo hoằng pháp đóng vai trò điểm nhấn, điểm kích trong chiều dài thời gian tiến hành hoạt động Phật sự.

Nhưng không phải chỉ là lợi ích về tinh thần.

Càng về sau, qua các kỳ hội thảo, chúng ta thấy rõ hoạt động hoằng pháp khởi sắc hơn, các buổi thuyết pháp được tổ chức nhiều hơn, tăng ni Phật tử tích cực hơn cho hoạt động hoằng pháp.

Nhiều chùa ở nhiều địa phương, trước đó chỉ tổ chức cúng bái, thì gần đây đã tổ chức thuyết pháp, do quý thầy tại chùa tự đảm nhiệm, hoặc mời giảng sư đến.
Hội thảo hoằng pháp không chỉ tác động đến hoạt động hoằng pháp ở bề nổi mà còn đi vào chiều sâu. Nó góp phần gầy dựng và nung nấu ý thức hoằng pháp ở các vị tăng ni Phật tử nhiệt thành với hoạt động hoằng pháp.

Việc phải có sinh hoạt để xốc tới công tác hoằng pháp là yêu cầu khách quan, đương nhiên.

Vì thế, không phải vì việc tốn kém, cực khổ mà chúng ta không làm.

Ngoài hiệu quả đối với hoạt động hoằng pháp, hội thảo hoằng pháp còn làm khắng khít hơn quan hệ Phật giáo và dân tộc, quan hệ giữa giáo hội và chính quyền địa phương.

Hội thảo hoằng pháp cũng là dịp các phương tiện truyền thông đại chúng liên tục đưa tin, bài, hình ảnh, chương trình phát thanh truyền hình về Phật giáo. Báo chí tác động trên phạm vi cả nước. Còn truyền hình trực tiếp buổi lễ khai mạc giúp hàng chục triệu Phật tử và khán giả truyền hình cả nước theo dõi một buổi lễ Phật giáo long trọng.

Như thế, hiệu quả của hội thảo Hoằng pháp sẽ rất lớn so với công sức và chi phí bỏ ra.

Phattuvietnam.net: Bạch Thượng tọa, thượng tọa đánh giá ra sao về công tác chuẩn bị?

TT Bảo Nghiêm: Quý Thượng tọa thuộc Ban Hoằng pháp Văn phòng II Giáo hội Ban Trị sự Giáo hội tỉnh Bình Dương đã xắn tay vào việc với quyết tâm và trách nhiệm rất cao.

Công tác tổ chức được tiến hành rất tốt, và ngoài này, tôi cũng theo dõi sát sao hàng ngày công tác chuẩn bị, kịp thời chỉ đạo, góp ý, đôn đốc.

Tuy nhiên, quý Thượng tọa Phó Ban Hoằng pháp là các vị Tấn Đạt, Minh Thiện…, quý Hòa thượng, Thượng tọa trong Ban Trị sự Giáo hội tỉnh Bình Dương đã khởi đầu công tác chuẩn bị rất tốt làm tôi rất yên tâm. Không khí hội thảo đã bắt đầu trên truyền thông Phật giáo Việt Nam.

Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn các cơ quan truyền thông đã góp phần tích cực trong hoạt động truyền thông cho việc chuẩn bị Hội thảo Hoằng pháp năm 2011.

Phattuvietnam.net: Bạch Thượng tọa, xin thượng tọa cho biết về sự hợp tác của chính quyền tỉnh Bình Dương đối với Hội thảo Hoằng pháp 2011?

TT Bảo Nghiêm: Chính quyền tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ tích cực đối với việc tổ chức Hội thảo Hoằng pháp năm 2011 tại tỉnh nhà, coi đây cũng là một sự kiện văn hóa lớn của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc nhiệt tình với đoàn của Ban Hoằng pháp Trung ương do tôi dẫn đầu và sẽ dành những giúp đỡ cần thiết cho việc tổ chức hội thảo.

Sân vận động Bình Dương sẽ được chỉnh trang phục vụ lễ khai mạc hội thảo, với hệ thống ánh sáng và âm thanh rất tốt.

Các cơ sở du lịch của tỉnh Bình Dương cũng chuẩn bị chu đáo để đón tiếp tăng ni Phật tử về tham dự hội thảo.

Nhân đây chúng tôi xin gởi lời cảm ơn đến Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Hội thảo Hoằng pháp năm 2011 tại tỉnh Bình Dương.

Phattuvietnam.net: Bạch Thượng tọa, Hội thảo Hoằng pháp có sẽ là hoạt động định kỳ của Phật giáo Việt Nam hàng năm?

TT Bảo Nghiêm: Điều này còn phụ thuộc vào sự chỉ đạo của lãnh đạo Giáo hội và hoạt động Ban Hoằng pháp các nhiệm kỳ sau.

Tuy nhiên, cá nhân tôi sẽ nỗ lực hết mình để hội thảo hoằng pháp trở thành sinh hoạt thường xuyên trên cả nước, với các quy mô khác nhau, toàn quốc, khu vực, địa phương, tùy điều kiện cụ thể, từng lúc, từng nơi, với mục tiêu cốt lõi của hội thảo là chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp để đưa Phật pháp vào đời ngày càng sâu và rộng.

Là một nhu cầu lớn của tăng ni Phật tử Việt Nam, chắc chắn, hoạt động hội thảo Hoằng pháp sẽ ngày càng có chất lượng, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu sự phát triển của Phật giáo Việt Nam.

Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đối với quý tăng ni Phật tử đang ra sức đóng góp cho việc chuẩn bị hội thảo bằng nhiều hình thức: tham luận, tịnh tài, tham dự, công quả, truyền thông… Cầu mong chư Phật gia hộ Phật sự viên thành.

Phattuvietnam.net: Xin chân thành cảm ơn Thượng tọa đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn.

Minh Thạnh – Nguyên Lạc (Phattuvietnam.net)