TT. THÍCH MINH NHẪN GIẢNG CHỦ ĐỀ: “TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ”

11507
TT. THÍCH MINH NHẪN GIẢNG CHỦ ĐỀ: “TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ”.
TẠI KHÓA TẬP HUẤN HOẰNG PHÁP VIÊN 2017 ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI CHÙA PHẬT QUANG, TP.RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG.