TT. THÍCH MINH NHẪN giảng : “KIỂM SOÁT TỐT NĂM ĐIỀU HAM MUỐN ĐỂ ĐỜI SỐNG LUÔN ĐƯỢC AN VUI”

1708

TT. THÍCH MINH NHẪN giảng : “KIỂM SOÁT TỐT NĂM ĐIỀU HAM MUỐN ĐỂ ĐỜI SỐNG LUÔN ĐƯỢC AN VUI” tại khóa tập huấn: Quản trị đời mình qua tư tưởng đạo đức Phật Giáo kỳ 2

tổ chức tại chùa Phật Quang, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang.