TT.TS Thích Minh Nhẫn thuyết giảng: Đôi mắt & trái tim yêu thương đi vào đời

2075

TT. TS T. MINH NHẪN thuyết giảng: ĐÔI MẮT & TRÁI TIM YÊU THƯƠNG ĐI VÀO ĐỜI

Thượng tọa Tiến sỹ Thích Minh Nhẫn giảng pháp tại chùa Bửu Quang huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
chủ đề ” ĐÔI MẮT & TRÁI TIM YÊU THƯƠNG ĐI VÀO ĐỜI”

FB: www.facebook.com/chuaphatquangkg
Thỉnh thuyết giảng liên hệ: 0913392105 (Đại Đức Tuệ Giải)
0944996610 (Đại Đức. Minh Khải)