TT. TS THÍCH MINH NHẪN giảng: “LẮNG NGHE CHO ĐỜI BỚT KHỔ tại Tu viện Quan Âm TP HCM”

919

LẮNG NGHE CHO ĐỜI BỚT KHỔ

Thượng tọa Tiến sỹ Thích Minh Nhẫn giảng pháp truyền hình trực tiếp (Live stream) tại Tu Viện Quan Âm – Quận Phú Nhuận, TP HCM
Chủ đề: ” LẮNG NGHE CHO ĐỜI BỚT KHỔ”
FB: www.facebook.com/chuaphatquangkg
Thỉnh thuyết giảng liên hệ: 0913392105 (Đại Đức Tuệ Giải)
0944996610 (Đại Đức. Minh Khải)