TT.TS Thích Minh Nhẫn giảng: “Lợi ích của việc tham gia Khóa tu mùa hè

12333

Kênh truyền hình trực tuyến chùa Phật Quang TP Rạch Giá: youtube.com/c/phatquangkiengiang.Facebook: chua phat quang kg. E-mail: tminhnhan@163.com