TT. TS THÍCH MINH NHẪN giảng: Ý NGHĨA THÔNG ĐIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG”

8729

Kênh truyền hình trực tuyến chùa Phật Quang TP Rạch Giá: youtube.com/c/phatquangkiengiang.Facebook: chua phat quang kg. E-mail: tminhnhan@163.com