Video: Đức Phật đản sinh hiện thực và huyền thoại

443

Đại đức giảng sư Thích Phước Tiến – UV Ban Hoằng pháp TW sẽ chia sẻ với chúng ta xung quanh về ý nghĩa lễ Phật đản, giúp chúng ta hiểu biết một cách đúng đắn về ngày lễ lớn nhất trong năm đối với những người con Phật.

Đại đức giảng sư Thích Phước Tiến – UV Ban Hoằng pháp TW sẽ chia sẻ với chúng ta xung quanh về ý nghĩa lễ Phật đản, giúp chúng ta hiểu biết một cách đúng đắn về ngày lễ lớn nhất trong năm đối với những người con Phật.

{moseasymedia media=ftp://115.78.4.54/Videos/ducphatdansanh-hienthucvahuyenthoai/ducphatdansanh-hienthuc-huyenthoai-01.flv autostart=false image=http://www.phatgiaokiengiang.com/images/stories/2011/hinh-lete/dd-phuoctien.jpg}

 

{moseasymedia media=ftp://115.78.4.54/Videos/ducphatdansanh-hienthucvahuyenthoai/ducphatdansanh-hienthuc-huyenthoai-02.flv autostart=false image=http://www.phatgiaokiengiang.com/images/stories/2011/hinh-lete/dd-phuoctien.jpg}