[Video] Châu Thành: Chùa Môn Quan phát gạo, trao nhà cho người nghèo mùa Vu lan

247