[Video] Giồng Riềng: Chùa Bảo Quang tặng quà cho người nghèo

22809