[Video] Kiên Giang: Ban Trị sự tỉnh thăm và mừng khánh tuế chư Tôn đức Phật giáo Nam tông

4992