VIDEO KIÊN GIANG: Hòa Thượng Chủ tịch chứng minh Lễ Khai mạc khóa tập huấn nghiệp vụ truyền thông – Hành chánh văn phòng tại chùa Sùng Đức huyện Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang

2847