[Video] Kiên Giang: Khởi công xây dựng dự án Royal Streamy Villas tại Phú Quốc

2504