Video: Lễ húy kỵ lần thứ 11 cố Hòa thượng Thích Bửu Chơn – Viện chủ chùa Bửu Kim

1236